Befolkningsundersøkelser

Klimaundersøkelsen 2021, befolkning, Oslo

Resultatene fra befolkningsundersøkelsen i Oslo

image

Resultatene fra befolkningsundersøkelsen i Oslo

Innhold