Sykkelveinettet i Oslo blir utvidet i år

I Oslo er det allerede over 200 km med sykkelveinett. I år planlegger kommunen å tilrettelegge for sykling på 26 nye kilometer.

Tekst Anne Raaum Christensen Foto Geir Anders Rybakken Ørslien

Disse kilometerne består av bygging av nye sykkelveier, tilrettelegging for sykling i blandet trafikk og etablering av sykkelpassasjer.

I tillegg til alle de nye prosjektene skal ca. 6 km med tidligere etablerte sykkelveier oppgraderes. Oppgradering kan være nytt rødt dekke, utvidelse av sykkelfelt, eller å opphøye etablerte sykkelfelt.

Kvinne med grønn sykkelhjelm ser på sykkelkartet på mobilen
På sykkel
Nye sykkelkart viser vei

Bedre å sykle langs Ring 2

I løpet av juni fullføres et etterlengtet sykkelprosjekt. En av de viktigste sykkelstrekningene vi har i Oslo er Ring 2, fra Ullevål sykehus og østover. Siden høsten 2017 er strekningen blitt oppgradert med sykkelfelt som er fysisk skilt fra både kjørebanen og fortau med kantstein. Det er også kommet nye holdeplassløsninger, hvor syklistene ledes bak bussholdeplassene.

— Det gir folk en større følelse av trygghet, tror Rune Gjøs, divisjonsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Det skal være lett å sykle i Oslo. Foto: Åsmund Holien Mo.

Stadig flere sykler

I Oslo er det stadig flere som sykler. Siden 2014 har kommunen opplevd en markant vekst. Foreløpige tall fra 2019 viser at veksten har vært på 35% siden 2014, ifølge Gjøs i Bymiljøetaten.

Les mer: Slik prioriteres syklister i bygatene

Bysyklene står stragetisk plasser i Oslo slik at det er enkelt å bruke dem. Foto: Kjartan Vaaland.

Oslo kommune har ambisiøse mål

Sykkelsatsingen i Oslo styres av målene bestemt i Oslos sykkelstrategi 2015-2025. Målet er at Oslos sykkelandel av totale reiser skal økes til 25 prosent innen 2025, fra dagens nivå på 7 prosent.

For å nå dette målet må sykkelveinettet oppgraderes, i umiddelbar nærhet til der mange mennesker bor, jobber og ferdes. Derfor jobber Oslo kommune med en rekke sykkelprosjekter akkurat nå.

syklister i Oslo
Levende by
Slik kommer du trygt fram i oslotrafikken

Se oversikt over Oslos sykkelprosjekter.

I perioden 2016-19 skal det bygges totalt 60 kilometer ny sykkelinfrastruktur, og ifølge Rune Gjøs i Bymiljøetaten er Oslo i rute.

Oslo kommune har en nettside som samler all nyttig sykkelinformasjon i byen.

Les: Bysykler med piggene ute

Busstilbudet i Oslo styrkes
Smart reise
Flere busser på veiene for å ta i mot nye passasjerer