Trygt fram på sykkel

De siste fire årene er det tilrettelagt cirka 50 kilometer ny sykkelvei i Oslo. Slik finner du den beste traseen hvis du må møte på jobb eller har viktige ærend i byen!

Tekst Redaksjonen

Heldigvis er det de siste årene blitt stadig flere tilrettelagte ruter å velge mellom hvis du vil prøve deg som syklist. Pent vårvær og mindre biltrafikk enn vanlig kan også hjelpe deg til en myk start på sykkelsetet.

Finn din favorittrute!

Oversikt over Oslos sykkelveinett skaffer du deg ved å gå inn på dette sykkelkartet. Her kan du se hva slags tilrettelegging det er på de ulike rutene:

  • sykkel- og gangveier fysisk adskilt fra biltrafikk
  • sykkelvei med fortau
  • sykkelfelt i veien
  • anbefalte ruter for sykling i blandet trafikk

Du kan også se hvor det er utplassert servicestasjoner med pumper og enkelt verktøy for sykkelfiks, til fri bruk.

Sykkelkartet blir oppdatert etter hvert som nye strekninger blir tilrettelagt. Det kan lastes ned som et kartlag på Google Maps, slik at du alltid kan ha det med deg i mobilen. Du kan også laste det ned som pdf her.

Sjekk denne ruta: Fra Høybråten til Tøyen, helt skjermet for biler.

Godt feste i svingene

Snø og is er for lengst borte fra asfalten, og snart trenger du heller ikke bekymre deg for grus under dekkene noen steder. Vårrengjøringen av Oslos gater og fortauer er i full gang, og på grunn av en mild vinter er det litt mindre grus å fjerne enn vanligvis. 120 kilometer  med sykkelvei og fortau har vært ekstra prioritert for å holdes framkommelige gjennom denne vinteren. Det betyr også at disse strekningene allerede er blitt feid flere ganger underveis.

Her kan du følge planen for vårrengjøringen. Gate for gate blir både veibanen, sykkelfelt, fortau og parkeringsplasser langs veien kostet og vasket. På hovedveier og separate gang- og sykkelveier trengs det ikke at parkerte biler flyttes først, så der kan det feies raskere.

Ring 2 ferdig tilrettelagt for syklister

Byen på tvers: I fjor ble det tilrettelagt for sykkel langs hele Ring 2

Flere sykler hele året

Før koronaepedemien snudde opp ned på hverdagen til de fleste var det allerede en kraftig økning i vintersyklingen i Oslo. Det er i hvert fall hva de automatiske sykkeltellerne forteller oss. De står utplassert langs utvalgte sykkelruter rundt om i byen.  I desember, januar og februar registrerte sykkeltellerne 43 prosent flere passeringer enn i samme periode forrige vinter.

Trolig har blant annet lite snø lokket flere til å bli helårssyklister, og så vil det vise seg om alle holder stand hvis neste vinter bli kaldere og hvitere i Oslo. Dette var den femte vinteren hvor Oslos sykkelveier har hatt prioritert vinterdrift. Sykkeltrafikken denne vinteren var 131 prosent større enn under vinteren 2014/15.

Sykkelveier: Syklist ved Linderud

Flere mener Oslo er en god sykkelby

I kommunens sykkelstrategi er et av målene at minst 40% av innbyggere skal synes at Oslo som en god by å sykle i. En fersk befolkningsundersøkelse viser at 43 % de spurte synes dette i 2020. Da den samme undersøkelsen ble gjort i 2014 svarte bare 16 % det samme. Undersøkelsen er gjennomført av Opinion for Bymiljøetaten.  Den viser at 28% også opplever Oslo som en trygg by å sykle i. Målet i strategien er minst 30 prosent.  Det er imidlertid langt igjen før folk flest mener Oslo er en bra by å sykle i for barn og eldre. Under 10 prosent er enige i det.

De siste årene har kommunen gjennomført flere tiltak for å gjøre det tryggere og enklere å sykle. Blant dem er lavere fartsgrenser, tydeligere sykkelfelt og nye løsninger for syklister gjennom gatekryss. I byrådsplattsformen er ambisjonen å bygge til sammen 100 kilometer ny sykkelinfrastruktur innen utgangen av 2023. Det skal gi et tett og sammenhengende sykkelveinett på kryss og tvers av byen.

Smarte folk
Her kan du frakte byggevarene hjem uten bil

Lavere risiko for ulykker

Oslo er blitt en tryggere by for alle trafikanter de siste tiårene. Da bilen ble folkeeie i Norge i 1960-årene økte antall drepte og skadde i trafikken dramatisk. Ulykkestallene har sakte, men sikkert, sunket både i Oslo og landet for øvrig de siste årene. Også for syklister er risikoen for å havne i en ulykke i Oslo blitt vesentlig lavere. Fra 2014 til 2018 sank den med 47 prosent. Det går fram av en analyse av ulykkesstatistikk og reisevanetall for de to årene som Bymiljøetaten har gjennomført*. Risikoen viser til antall skadde eller drepte per 1 million reiser etter transportmiddel, og for syklister i Oslo sank tallet fra 3,19 i 2014 til 1,7 i 2018.

* Tallene er statistikk fra SSB og fra Norsk Vegdatabank (NVDB) i årene 2014-2018 og Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 og 2018 (midlertidige tall). De første (SSB og NVDB) viser ulykkesstatistikk og Den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser antall reiser. Ut i fra dette er risikoen beregnet.

Velg dine sykkelveier!

I noen rolige gater har du kanskje ikke noe i mot å dele veibanen med biler. I andre vil du sette pris på sykkelfeltene. Her er et par tips til hvordan du kan legge opp turen – som inspirasjon:

Fra Oppsal til Barcode

Fra Frysja til Vaterland